طراحی آنتن میکرواستریپ

آرایه پچ پهن باند در باند فرکانسی Ku با پهنای باند 4.5 گیگاهرتز و رنج فرکانسی 13.5

گیگاهرتز تا18 گیگاهرتز. طراحی آرایه خطی 8 تایی با شبکه تغذیه یکنواخت

میکرواستریپ 1 به 8 و قرارگرفته درپشت آنتن.

 

آرایه پچ پهن باند در باند فرکانسی Ku

 

 آرایه پچ پهن باند فوق همانطورکه درمشخصات ان بیان شد دارای تغذیه

یکنواخت با سطح گلبرگ کناری 13.5- دسیبل می باشد. ازانجا که این

ارایه قابل استفاده درصنعت و رادارهای تصویر برداری SAR می باشد،

میتواند ازطریق شبکه تغذیه Nonuniform منجر به تولید گلبرگ تشعشعی

با سطح گلبرگ کناری زیر20- دسیبل نیز شود. همچنین این ارایه میتواند

درحالت Planar نیز طراحی شود و درراستای دیگر هم توسط شبکه تغذیه

و یا به صورت آرایه فازی برای رادارهای مختلف به کارگرفته شود ....
🖊🖊🖊 هریک از مدل های اشاره شده این نوع آنتن ها نیز توسط تیم فعال کانال

و وبلاگ امکان پذیر می باشد و طراحی های صورت گرفته اماده به ساخت نیز می باشد...
 

 

درادامه نمودار S11 این ساختار قابل نمایش می باشد...

 

آرایه پچ پهن باند در باند فرکانسی Ku

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com