۸ مطلب با موضوع «طراحی آنتن :: آنتن میکرواستریپ» ثبت شده است

طراحی و شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ

طراحی آنتن های آرایه سری و موازی میکرواستریپ

آنتن آرایه میکرواستریپ
طراحی آنتن های آرایه سری و موازی میکرواستریپ
تغذیه سری
تغذیه موازی و Corporate
شبکه تقسیم کننده توان نابرابر
کاهش SLL

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

 

مشخصه فرکانسی S11
طراحی شده درفرکانس باند Ku
فرکانس مرکزی 16 گیگاهرتز

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

 

پترن آنتن آرایه خطی با میزان سطح گلبرگ کناری مینیمم
ابعاد آنتن : 18*300 میلیمتر
قابل استفاده و کاربرد دررادارهای FMCW

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

 

پترن سه بعدی آنتن آرایه خطی پچ باتغذیه سری وتقسیم کننده توان نابرابر

ابعاد آنتن : 18*300 میلیمتر
قابل استفاده و کاربرد دررادارهای FMCW

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

 

نمودار VSWR آنتن آرایه.
قابلیت تحقق آنتن به مدل صفحه ای یا Planar به صورت فازی و غیرفازی.
طراحی شده دردونرم افزار HFSS وCST بامشخصه فرکانسی،تشعشعی،امپدانسی یکسان

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن پچ

طراحی آنتن میکرواستریپ

آرایه پچ پهن باند در باند فرکانسی Ku با پهنای باند 4.5 گیگاهرتز و رنج فرکانسی 13.5

گیگاهرتز تا18 گیگاهرتز. طراحی آرایه خطی 8 تایی با شبکه تغذیه یکنواخت

میکرواستریپ 1 به 8 و قرارگرفته درپشت آنتن.

 

آرایه پچ پهن باند در باند فرکانسی Ku

 

 آرایه پچ پهن باند فوق همانطورکه درمشخصات ان بیان شد دارای تغذیه

یکنواخت با سطح گلبرگ کناری 13.5- دسیبل می باشد. ازانجا که این

ارایه قابل استفاده درصنعت و رادارهای تصویر برداری SAR می باشد،

میتواند ازطریق شبکه تغذیه Nonuniform منجر به تولید گلبرگ تشعشعی

با سطح گلبرگ کناری زیر20- دسیبل نیز شود. همچنین این ارایه میتواند

درحالت Planar نیز طراحی شود و درراستای دیگر هم توسط شبکه تغذیه

و یا به صورت آرایه فازی برای رادارهای مختلف به کارگرفته شود ....
🖊🖊🖊 هریک از مدل های اشاره شده این نوع آنتن ها نیز توسط تیم فعال کانال

و وبلاگ امکان پذیر می باشد و طراحی های صورت گرفته اماده به ساخت نیز می باشد...
 

 

درادامه نمودار S11 این ساختار قابل نمایش می باشد...

 

آرایه پچ پهن باند در باند فرکانسی Ku

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی آنتن پچ میکرواستریپ

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

☯️ طراحی آنتن پچ میکرواستریپ تک لایه با استفاده از شکاف های ایجاده شده در پچ ...

طراحی و شبیه سازی شده در هردو نرم افزار HFSS و CST ....

👈 ابعاد پچ : 81.6 میلی متر * 69.4 میلی متر  
👈 بهره آنتن : 8 تا 12 دسیبل
👈 پهنای باند آنتن : از فرکانس 15.6 گیگاهرتز تا 19.1 گیگاهرتز
👈 زیرلایه دی الکتریک استفاده شده : Rogers 5880
👈 ضخامت زیرلایه : 1.6 میلی متر
👈 دارای VSWR کمتر از 2

 

طراحی آنتن پچ میکرواستریپ

 

طراحی آنتن پچ میکرواستریپ

 

طراحی آنتن پچ میکرواستریپ

 

طراحی آنتن پچ میکرواستریپ

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه میکرواستریپ

مدل دیگری از آرایه پچ با تغذیه سری و تحریک یکنواخت در فرکانس 10 گیگاهرتز ازباند X

 

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه میکرواستریپ

 

در این مدل از آرایه همانطور که دیده میشود مجددا تغذیه آرایه از نوع سری بوده بااین تفاوت که المانهای پچ مستطیلی به صورت موازی بایکدیگر به خط تغذیه سری متصل شده اند...

 

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه میکرواستریپ

 

نمودار S11 آنتن

 

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه میکرواستریپ

پترن تشعشعی بادبزنی Realized Gain آنتن

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن ارایه پچ

آرایه پچ با تغذیه سری و توزیع یکنواخت طراحی شده در فرکانس 10 گیگاهرتز از باندX

 

طراحی و شبیه سازی  آنتن ارایه پچ

 

این آرایه از المانهای پچ تک لایه بااتصال سری به تغذیه سری تشکیل شده که در فرکانس 10 گیگاهرتز با توزیع یکنواخت طراحی شده است و درادامه نتایج و مدلهای مختلفی از آنها نشان داده شده است...

 

طراحی و شبیه سازی  آنتن ارایه پچ

 

نمودار S11 آنتن در فرکانس 10 گیگاهرتز

 

طراحی و شبیه سازی  آنتن ارایه پچ

 

پترن سه بعدی و تشعشعی آنتن آرایه پچ با تغذیه سری و تحریک یکنواخت در فرکانس 10 گیگاهرتز

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن مونوپل

UWB planar monopole antenna at 800MHz-3.5GHz(Omni directional)

طراحی و شبیه سازی  آنتن مونوپل

S11 parameter

طراحی و شبیه سازی  آنتن مونوپل

فایل شبیه سازی آنتن مونوپل صفحه ای در نرم افزار CST2019

دریافت

 

Directional printed wideband-slot antenna design and simulation at 700MHz-1.5GHz

طراحی و شبیه سازی  آنتن مونوپل

 

S11 parameter

طراحی و شبیه سازی  آنتن مونوپل

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.comبرگرفته شده از rf-microwave-antenna.blog.ir
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و ساخت آنتن های سامانه ای میکرواستریپ

 

طراحی و فروش آنتن های آرایه ای و سامانه ای
آرایه مایکرواستریپ باند C  از رنج 6.8 تا 7 گیگاهرتز با سطح گلبرگ کناری -23 دسیبل

 

آرایه مایکرواستریپ

 

نمودار S11 ورودی آنتن و عملکرد صحیح آنتن در فرکانس طراحی

 

آرایه مایکرواستریپ

 

پترن تشعشعی آنتن در فرکانس طراحی 6.9 گیگاهرتز

 

آرایه مایکرواستریپ

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه میکرواستریپ

 

طراحی وشبیه سازی مهندسی و ساخت آنتن های سامانه ( آرایه ای و رفلکتوری )
آرایه مایکرواستریپ با سطح گلبرگ کناری 25- دسیبل و فرکانس مرکزی6.9گیگاهرتز

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

نمودار S11 آنتن آرایه پچ مایکرواستریپ خطی با 10 المان

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

نمودار میزان بازده تشعشعی و کل آنتن در فرکانس طراحی و تطبیق ورودی 100 اهمی آنتن

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

پترن تشعشعی Realized Gain انتن در فرکانس طراحی 6.9گیگاهرتر

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰