۱۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند برای بار ترانزیستوری در فرکانس  1.5 گیگاهرتز با استفاده از نرم افزار ADS
شماتیک و Layout مدار تطبیق و بار

 

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

 

نمودار S پارامتر و Zin برای دو حالت مداری و  Layout      

 

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

نمونه دیگر مدار تطبیق طراحی شده برای همان مشخصات بار و فرکانس

 

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

 

نتایج شبیه سازی برای مدار تطبیق پهن باند دوم

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

لایوت مدار تطبیق اول

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

 

لایوت مدار تطبیق دوم

لایوت مدار تطبیق دوم

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و ساخت آنتن های سامانه ای میکرواستریپ

 

طراحی و فروش آنتن های آرایه ای و سامانه ای
آرایه مایکرواستریپ باند C  از رنج 6.8 تا 7 گیگاهرتز با سطح گلبرگ کناری -23 دسیبل

 

آرایه مایکرواستریپ

 

نمودار S11 ورودی آنتن و عملکرد صحیح آنتن در فرکانس طراحی

 

آرایه مایکرواستریپ

 

پترن تشعشعی آنتن در فرکانس طراحی 6.9 گیگاهرتز

 

آرایه مایکرواستریپ

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه میکرواستریپ

 

طراحی وشبیه سازی مهندسی و ساخت آنتن های سامانه ( آرایه ای و رفلکتوری )
آرایه مایکرواستریپ با سطح گلبرگ کناری 25- دسیبل و فرکانس مرکزی6.9گیگاهرتز

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

نمودار S11 آنتن آرایه پچ مایکرواستریپ خطی با 10 المان

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

نمودار میزان بازده تشعشعی و کل آنتن در فرکانس طراحی و تطبیق ورودی 100 اهمی آنتن

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

پترن تشعشعی Realized Gain انتن در فرکانس طراحی 6.9گیگاهرتر

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه مایکرواستریپ

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و ساخت آنتن آرایه شکافی موجبری

 

طراحی آنتن های آرایه شکافی موجبری در باند L برای کاربردهای راداری زمینی وهمچنین هواپایه جهت اخلال وسیکرها

 

 آنتن های آرایه شکافی موجبری

 

این آنتن که در فرکانس 1.4 گیگاهرتز طراحی شده و پهنای باند نزدیک به 100 مگاهرتز دارد، دارای طول 1.2 متری می باشد و از بهره بیش از 15 دسیبل برخوردار می باشد. این آنتن آرایه توسط سنتز تیلور با SLL =-25 دسیبل و nbar = 4 طراحی شده است.

پترن دوبعدی آنتن با سطح گلبرگ کناری 25- دسیبل و توزیع تیلور با nbar = 4

 

 آنتن های آرایه شکافی موجبری

 

نمودار تلفات بازگشتی ورودی آنتن یا همان S11 آنتن ودرفرکانس مرکزی 1.4 گیگاهرتزاز باند L برای کاربردهای راداری زمینی وهمچنین هواپایه جهت اخلال وسیکرها ( توان بالا )

 

 آنتن های آرایه شکافی موجبری

 

پترن سه بعدی آنتن در فرکانس 1.4 گیگاهرتز و بهره بیشتر از 15 دسیبل در باند L

 آنتن های آرایه شکافی موجبری

 

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آنتن آرایه شکافی باند L

 

 آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز و End-feed و دارای طول 3 متر و بهره بیشتراز 19 دسیبل و سطح گلبرگ کناری 25-دسیبل با سنتز تیلورآرایه

آنتن آرایه شکافی باند L

 

نمودار پترن دوبعدی تشعشعی آنتن در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز و سطح گلبرگ کناری 25- دسیبل در باند L رادار

 

آنتن آرایه شکافی باند L

نمودار S11 آنتن آرایه اسلات باند L وطراحی در فرکانس مرکزی 1.4 گیگاهرتز و مدل Enf-feed برای کاربردهای رادارزمینی-هوایی یاهواپایه جهت اخلال-سیکرها

آنتن آرایه شکافی باند L

 

پترن سه بعدی تشعشعی آنتن اسلات با پلاریزاسیون خطی در فرکانس مرکزی 1.4گیگاهرتز و طول 3متر

آنتن آرایه شکافی باند L

 

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی هایبرید180 درجه

 

طراحی و شبیه سازی هایبرید180 درجه یا Ratrace در نرم افزار   ADS در فرکانس 2گیگاهرتز

 

طراحی و شبیه سازی هایبرید180

 

نمودار S پارامتر هایبرید180 درجه یا Ratrace درحالت مداری و تحلیل الکترومغناطیسی(Momentum) در حالت تحریک پورت مجموع (SUM) و پورت تفاضلی ( Difference)

 

طراحی و شبیه سازی هایبرید180

 

اختلاف فاز 180 درجه خروجی ها در حالت تحریک پورت تفاضلی (Difference) و همفازی خروجیها در حالت تحریک پورت مجموع (SUM)

 

طراحی و شبیه سازی هایبرید180

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

برگرفته شده از rf-microwave-antenna.blog.ir
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی کوپلر 20 دسیبل

 

طراحی و شبیه سازی کوپلر 20 دسیبل یک طبقه در فرکانس مرکزی 2 گیگاهرتز روی زیرلایه راجرز4003 وضخامت 32mil در نرم افزار ADS

 

طراحی و شبیه سازی کوپلر

 

نمودار S پارامتر کوپلر 20 دسیبل باند باریک طراحی شده در نرم افزار ADS در فرکانس 2 گیگاهرتز

طراحی و شبیه سازی کوپلرر

نمودار تغییرات فاز خروجی ها و مشاهده اختلاف فاز 90 درجه در آنها برای کوپلر 20 دسیبل باندباریک طراحی شده

طراحی و شبیه سازی کوپلر

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی هایبرید

 

طراحی هایبرید branch-line کوپلر 90 درجه با Multisection جهت افزایش پهنای باند و طراحی و شبیه سازی شده در نرم افزار ADS

 

طراحی هایبرید branch-line

 

نمودار S پارامتر هایبرید پهن باند و اختلاف فاز خروجی ها در پهنای باند نشان داده شده و ایزولاسیون بین پورتهای خروجی

طراحی هایبرید branch-line

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ

 

طراحی و شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ با فرکانس قطع 4 گیگاهرتز و افت 30 دسیبل در فرکانس 4.5گیگاهرتز تا 10 گیگاهرتز درابعادکوچک در نرم افزار ADS

شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ

پارامترهای پراکندگی این فیلتر را که از طراحی بدست آمده

شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادامه مطلب

طراحی آنتن هورن پهن باند

 

طراحی آنتن هورن پهن باند برای استفاده در تغذیه رفلکتورها که در ادامه میبینیم...

طراحی آنتن هورن پهن باند

 

نمودار S11 آنتن

 

طراحی آنتن هورن پهن باند برای استفاده در تغذیه رفلکتورها

 

پترن تشعشعی آنتن در فرکانس 12 گیگاهرتز

طراحی آنتن هورن پهن باند برای استفاده در تغذیه رفلکتورها

 

در ادامه این فید طراحی شده را به عنوان تغذیه یک دیش رفلکتوری با قطر 1 متر و نسبت F به D ( نسبت نقطه کانونی به قطر دیش)برابر با 0.42 برای کاربرد ماهواره ای استفاده میکنیم و نتایج تشعشعی و تطبیق ساختار کل را میبینیم. ..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادامه مطلب