اطلاعیه : تدریس تخصصی مفاهیم دروس آنتن و مایکروویو پسیو

باسلام . . .
 دانشجویانی که نیاز به آموزش آنلاین و مجازی مفاهیم ومباحث دروس آنتن و مایکروویو

پسیو و طراحی آنها دارند، میتوانند به صفحه تماس با ما در وبلاگ پیام ارسال کنند

و درس مربوطه را مشخص کنند. برای عزیزان عناوین آموزشی درس مربوطه

جهت آموزش مجازی ارسال خواهد شد. همچنین دراین آموزش، آموزش

شبیه سازی نرم افزاری درقالب مفاهیم آموزش داده شده نیز

تدریس خواهدشد. هزینه و محتوای آموزشی هر درس

در خصوصی اعلام خواهدشد.

ایمیل ارتباطی:

Anjoman.master@yahoo.com