۵ مطلب با موضوع «رفلکتور» ثبت شده است

طراحی وشبیه سازی آنتن رادار مونوپالس

طراحی وشبیه سازی آنتن رادار مونوپالس در باند X برای کاربردهای ردیابی

" Design of Monopulse Reflector Antenna for X-Band Tracking Radar Application "

دراین شکل پترن SUM آنتن رادار دیده میشود.

 

طراحی وشبیه سازی آنتن رادار مونوپالس

 

در شکل زیر پترن تفاضلی یا Difference آنتن رادار دیده میشود.

طراحی وشبیه سازی آنتن رادار مونوپالس

این آنتن رادار در فرکانس مرکزی 9 گیگاهرتز در باند X همراه با شبکه تغذیه مونوپالس موردنظر طراحی شده و از بهره 31 دسیبل برخوردار می باشد. همچنین این آنتن راداری متناسب با کاربرد با یک پترن تفاضلی درراستای Elevation طراحی شده است. در شکل زیر میتوان پترن SUM و Difference را درحالت دوبعدی نیز مشاهده نمود. رفلکتور بیضوی و یا truncated Reflector استفاده شده دارای قطرهای 80 سانتیمتر در 40 سانتیمتر می باشد.

طراحی وشبیه سازی آنتن رادار مونوپالس

طراحی وشبیه سازی آنتن رادار مونوپالس

 

طراحی وشبیه سازی آنتن رادار مونوپالس

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن هورن pyramidal

آنتن هورن pyramidal طراحی شده در باند X و پهن باند.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

برای نمونه این آنتن هورن با بهره 20 دسیبل در باند X در فرکانس مرکزی 10 گیگاهرتز طراحی شده که به عنوان فید یک آنتن انعکاسی یا رفلکتوری پارابولیک در همین فرکانس مرکزی به کار گرفته شود. که در ادامه خواهیم دید.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

نمودار S11 آنتن هورن طراحی شده در باندX

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

پترن سه بعدی آنتن با بهره نردیک به 20 دسیبل

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

همانطور که اشاره شد این آنتن را به عنوان فید یک آنتن رفلکتوری پارابولیک با بهره بیشتر از 32 دسیبل و قطر 80 سانتی متری در فرکانس 10 گیگاهرتز  مطابق شکل استفاده میکنیم.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

که دراین حالت S11 ورودی فید اینگونه خواهد شد.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

و پترن دو بعدی بازگشتی از رفلکتور در صفحه ph=90 درجه درحالت نرمالیزه

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

و پترن سه بعدی رفلکتور در فرکانس 10 گیگاهرتز بابهره 35 دسیبل و فید قرارگرفته روی محور مرکزی رفلکتور

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی ساختار آنتن دو رفلکتوری

 

ساختار آنتن دو رفلکتوری با ساب رفلکتور هایپربولیک یا سیستم رفلکتوری کسگرین پهن باند برای ارتباط ماهواره ای با  قطررفلکتور پارابولیک 1.2 متری

 

ساختار آنتن دو رفلکتوری با ساب رفلکتور هایپربولیک

 

پترن ساختار در فرکانس 13.5 گیگاهرتز با 42 دسیبل گین

ساختار آنتن دو رفلکتوری با ساب رفلکتور هایپربولیک

 

نمودار VSWR ساختار در باند مربوطه و مقدار کمتر از 1.4

 

ساختار آنتن دو رفلکتوری با ساب رفلکتور هایپربولیک

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی دیش های رفلکتوری آفست

 

طراحی و شبیه سازی دیشهای رفلکتوری آفست برای کاربردهای ماهواره ای و نظامی و نمونه شبیه سازی شده در باند X/Ku با

ماکزیمم قطر 130 سانتیمتری

 

طراحی و شبیه سازی دیشهای رفلکتوری آفست

 

تشعشع سه بعدی ساختار رفلکتوری در فرکانس مرکزی 12 گیگاهرتز

 

طراحی و شبیه سازی دیشهای رفلکتوری آفست

 

نمودار VSWR ساختار

 

طراحی و شبیه سازی دیشهای رفلکتوری آفست

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی وشبیه سازی دیش با دهانه بیضوی

طراحی وشبیه سازی دیش با دهانه بیضوی برای کاربردهای نظامی و ماهواره ای و نسخه طراحی شده در باند X با قطر 90 و30 سانتیمتر

 

طراحی وشبیه سازی دیش با دهانه بیضوی برای کاربردهای نظامی و ماهواره ای و نسخه طراحی شده در باند X با قطر 90 و30 سانتیمتر

 

پترن تشعشع آنتن در فرکانس مرکزی 10 گیگاهرتز و بهره بیشتر از 33 دسیبل ( درصورتیکه فضای کل دیش روشن نشود ازساختار گین کمتری خواهید گرفت )

 

پترن تشعشع آنتن در فرکانس مرکزی 10 گیگاهرتز

 

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰