۳۹ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

طراحی و شبیه سازی آنتن یاگی

 

آنتن یاگی

 

آنتن یاگی 12 المانه و اجراشده در فرکانس 900 مگاهرتز.
ابعاد المانها شامل طول و فاصله بین المانها برحسب فرکانس دلخواه کاربرمی باشد که با تغییر آن میتوانید عملکرد آنتن را دران فرکانس شاهد باشید...

 

آنتن یاگی

نمودار S11 آنتن درفرکانس 900 مگاهرتز

 

دریافت
عنوان: 🗂🗂🗂 فایل شبیه سازی CST آنتن یاگی 12 المانه 👆👆👆
حجم: 43 کیلوبایت

سروران گرامی همچنین در آنتن های یاگی می توانند برای دست یابی به پهنای باند بیشتر، در ورودی المان اکتیو یا Driven از بالون تطبیق پهن باند استفاده کنند تا به پهنای بیشتری هم دراین آنتن ها دست یابند...

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی آنتن های موجبری اسلات

شما سروران گرامی را با طرح دیگری از آنتن های موجبری اسلات آشنا می کنیم.

👇👇👇
آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبرهای ریجدار یا :
Single Ridge waveguide Slot Array Antenna

یکی از ویژگی های این نوع آنتن ها افزایش خطوط و تراکم خطوط جریان سطحی و درنتیجه قطع بیشتر این خطوط روی دیواره توسط رزوناتورهای اسلاتی و درنتیجه افزایش چنددرصدی پهنای باند آنتن در مقایسه با موجبرهای مستطیلی بدون ridge.

همچنین زمانیکه این آنتن ها درحالت بدون ridge برای کاربردهای راداری آرایه فازی قابل استفاده می شوند، به دلیل حفظ شرایط عدم رخداد گلبرگهای توری یا grating lobe ها، درنهایت آرایه فازی حاصله از چرخش ماکزیمم مثبت ومنفی 25 درجه در صفحه E یا صفحه قرارگیری آرایه های خطی درکنارهم برخوردارخواهد بود. اما برای بهره گیری از افزایش میزان چرخش گلبرگ اصلی ویا به عبارتی افزایش زاویه اسکن، از این نوع آنتن ها با موجبر ریجدار استفاده می شود که منجر به اسکن محیط در صفحه E تا زاویه مثبت و منفی 90 خواهد شد درحالیکه گلبرگ های فرعی grating lobe ها نیز اتفاق نمی افتند.

این نوع ساختارهای موجبر اسلات با موجبر ریجدار را به شما در دونمونه خطی طراحی شده معرفی می کنیم که قابلیت طراحی آن در قالب آرایه های مسطح یا صفحه ای در اشکال مختلف و پارامترهای متنوع وجود خواهد داشت

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار با 6 المان اسلات و طراحی شده در فرکانس دلخواه 9.375 گیگاهرتز از باند X و سطح گلبرگ کناری دلخواه 20- دسیبل.

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

نمودار S11 ورودی آنتن

 

پترن سه بعدی آنتن

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

نمونه دیگری از این نوع آرایه آنتنی با 8 المان اسلات و موجبرریجدار با ابعاد محاسبه شده جهت طراحی مهندسی.
فرکانس مرکزی 9.375 گیگاهرتز و سایدلوب 20-دسیبل

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

نمودار S11 آنتن

 

طراحی آنتن های موجبری اسلات با استفاده از موجبر ریجدار

 

نمونه کاربردصنعتی آرایه آنتن رادار آرایه فازی بااستفاده از آرایه های موجبر ریجدار اسلات

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن هورن pyramidal

آنتن هورن pyramidal طراحی شده در باند X و پهن باند.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

برای نمونه این آنتن هورن با بهره 20 دسیبل در باند X در فرکانس مرکزی 10 گیگاهرتز طراحی شده که به عنوان فید یک آنتن انعکاسی یا رفلکتوری پارابولیک در همین فرکانس مرکزی به کار گرفته شود. که در ادامه خواهیم دید.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

نمودار S11 آنتن هورن طراحی شده در باندX

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

پترن سه بعدی آنتن با بهره نردیک به 20 دسیبل

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

همانطور که اشاره شد این آنتن را به عنوان فید یک آنتن رفلکتوری پارابولیک با بهره بیشتر از 32 دسیبل و قطر 80 سانتی متری در فرکانس 10 گیگاهرتز  مطابق شکل استفاده میکنیم.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

که دراین حالت S11 ورودی فید اینگونه خواهد شد.

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

و پترن دو بعدی بازگشتی از رفلکتور در صفحه ph=90 درجه درحالت نرمالیزه

 

 طراحی و شبیه سازی آنتن هورن

 

و پترن سه بعدی رفلکتور در فرکانس 10 گیگاهرتز بابهره 35 دسیبل و فید قرارگرفته روی محور مرکزی رفلکتور

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری

 

طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری

 

طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری در باند X در فرکانس مرکزی 10 گیگاهرتز و پهنای باند 1 گیگاهرتز و اسکن 10 درجه ای با تغییرفرکانس

دراین آنتن میزان پهنای 3- دسیبل بیم اصلی 10 درجه و میزان سطح گلبرگ کناری 35- دسیبل درنظرگرفته شده است. همچنین انتهای موجبر نیز بار تطبیق یا absorber طراحی و قرارداده شده است.

نمونه دیگری از آنتن برای مثال با سطح گلبرگ کناری 22- دسیبل هم طراحی شده که برای مشاهده در تصویر خواهیم دید :

 

طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری

 

خروجی آنتن موج نشتی اسلات موجبری باند X و سطح گلبرگ کناری 22- دسیبل درنظرگرفته شده

 

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه میکرواستریپ

مدل دیگری از آرایه پچ با تغذیه سری و تحریک یکنواخت در فرکانس 10 گیگاهرتز ازباند X

 

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه میکرواستریپ

 

در این مدل از آرایه همانطور که دیده میشود مجددا تغذیه آرایه از نوع سری بوده بااین تفاوت که المانهای پچ مستطیلی به صورت موازی بایکدیگر به خط تغذیه سری متصل شده اند...

 

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه میکرواستریپ

 

نمودار S11 آنتن

 

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه میکرواستریپ

پترن تشعشعی بادبزنی Realized Gain آنتن

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن ارایه پچ

آرایه پچ با تغذیه سری و توزیع یکنواخت طراحی شده در فرکانس 10 گیگاهرتز از باندX

 

طراحی و شبیه سازی  آنتن ارایه پچ

 

این آرایه از المانهای پچ تک لایه بااتصال سری به تغذیه سری تشکیل شده که در فرکانس 10 گیگاهرتز با توزیع یکنواخت طراحی شده است و درادامه نتایج و مدلهای مختلفی از آنها نشان داده شده است...

 

طراحی و شبیه سازی  آنتن ارایه پچ

 

نمودار S11 آنتن در فرکانس 10 گیگاهرتز

 

طراحی و شبیه سازی  آنتن ارایه پچ

 

پترن سه بعدی و تشعشعی آنتن آرایه پچ با تغذیه سری و تحریک یکنواخت در فرکانس 10 گیگاهرتز

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کتاب " راهنمایی معادلات ماکسول "

کتاب

 

کتاب " راهنمایی معادلات ماکسول "

دریافت

بازگشت به فهرست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کتاب " تئوری امواج الکترومغناطیسی برای مسائل مقدار مرزی "

کتاب

 

کتاب " تئوری امواج الکترومغناطیسی برای مسائل مقدار مرزی "

دریافت

بازگشت به فهرست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کتاب " اصول الکترومغناطیس با متلب "

کتاب

 

کتاب " اصول الکترومغناطیس با متلب "

دریافت

بازگشت به فهرست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کتاب " ریاضیات مهندسی پیشرفته Donald "

کتاب

 

کتاب " ریاضیات مهندسی پیشرفته Donald "

دریافت

بازگشت به فهرست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰