۲۸ مطلب در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است

تاثیر تغییرات طول آنتن و تغییرات فاصله از آنتن بر روی پترن

پترن و میدان تشعشعی هر آنتن به طول و فاصله از آنتن بستگی دارد،در این برنامه  تلاش شده است که تاثیر تغییرات طول آنتن  و تغییرات فاصله از آنتن بر روی پترن و میدان های تشعشعی بررسی شود.
در تصویر زیر در یک فاصله ی ثابت با تغییر دادن طول آنتن، میدان ها در سه صفحه ترسیم شده است.همان طور که مشاهده می شود با افزایش طول آنتن پرتو باریک تر شده و بنابراین سمتگرایی نیز افزایش یافته است.

نکته ی اول: آنتن دایپل در این برنامه پیاده سازی شده است.آنتن مورد نظر دارای موقعیت مکانی   (Lambda/8 , -Lambda/3 , Lambda/4) و توزیع جریانی به اندازه ی ( 3√/1) در راستای ( a_x , a_y , a_z) می باشد.
نکته دوم: آنتن دایپل نیم موج از متداول ترین آنتن های سیمی است که به دلیل مقاومت تشعشعی مناسب و امکان تطبیق با خطوط انتقال، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

هم چنین در حالت کلی،برای به دست آوردن میدان های تشعشعی توسط یک آنتن با هر طولی، لازم است که فضای پیرامون آنتن به سه ناحیه ی  1-میدان نزدیک راکتیو، 2-میدان نزدیک تشعشعی، 3-میدان دور تفکیک شود.
هر چه فاصله از آنتن بیشتر شود، دامنه ی میدان تشعشعی آنتن کمتر شده و در نهایت در ناحیه ی میدان دور، میدان ها یک موج الکترومغناطیسی عرضی(TEM) را تشکیل خواهند داد. در حالت دیگر، هرچه فاصله را کم تر کنیم، به دلیل نزدیک شده به نواحی میدان نزدیک دامنه ی میدان تشعشعی نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه توان تشعشعی بیشتری دریافت خواهیم کرد.
در تصویر زیر با در نظر گرفتن یک طول ثابت برای آنتن و با تغییر دادن فاصله از آنتن، تاثیر فاصله بررسی شده است.مشاهده می شود که هرچه فاصله از آنتن را بیشتر کنیم میدان کمتری دریافت می شود.

 

مقایسه پترن آنتن با تغییر فاصله

 

 

مقایسه پترن آنتن بر حسب تغییرات فاصله برای دایپل نیم موج

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S و فرکانس مرکزی 3.2 گیگاهرتز

 

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

 

این آنتن آرایه شکافی خطی در باند S و در رنج فرکانسی 3.09 گیگاهرتزتا 3.29 گیگاهرتز طراحی شده است که دارای طول 45 سانتی متر، پهنای باند 200 مگاهرتز در مقدار S11=-10 دسیبل و پهنای باند 155 مگاهرتز در VSWR=1.6 می باشد. این آنتن از موجبر با ابعاد 60 میلیمتر (عرض موجبر)در 12 میلی متر(ارتفاع موجبر)و پرشده از دی الکتریک هوا(خالی از دی الکتریک) می باشد. در طول 45 سانتی متری این آنتن از 6 شکاف تشکیل گردیده است که دارای 14.3 دسیبل و سطح گلبرگ کناری 18- دسیبل و پهنای پرتو اصلی 21 درجه می باشد.

مشخصات این آنتن را می توان در زیر مشاهده نمود. 👇👇👇

نمودار پارامتر S11 آنتن آرایه شکافی خطی طراحی شده در باند S

 

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

 

نمای دیگری از آنتن آرایه شکافی خطی باند S به همراه پترن تشعشعی آن

 

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

 

نمودار پارامتر VSWR آنتن آرایه شکافی خطی طراحی شده در باند S

 

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

 

نمودارپترن تشعشعی دو بعدی آنتن آرایه شکافی خطی طراحی شده در باند S

طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه اسلات

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

نمودار دوبعدی یا قطبی تشعشعی آرایه آنتن صفحه ای

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

نمودار S11 آنتن و پهنای باند 120 مگاهرتزی

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

نمودار VSWR آنتن آرایه صفحه ای موجبری

آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای

 

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه شکافی
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی و ساخت آنتن آرایه شکافی

آنتن آرایه شکافی
 موجبر مجتمع شده در زیرلایه SIW

طراحی آنتن های آرایه شکافی با استفاده از SIW در باند های فرکانسی مختلف و در ابعاد متفاوت

آنتن آرایه شکافی siw با 4 اسلات در باندx

طراحی آنتن های آرایه شکافی

 

نمودار VSWR آنتن آرایه شکافی SIW و پهنای باند 700 مگاهرتزی در باند X رادار

طراحی آنتن های آرایه شکافی

پترن سه بعدی آنتن آرایه شکافی SIW 👇👇👇

طراحی آنتن های آرایه شکافی

طراحی آنتن های آرایه شکافی

و اما ساختار آنتن آرایه شکافی SIW و طراحی شده در ابعاد بزرگتر در باند X رادار با 8 اسلات و سطح گلبرگ کناری 25- دسیبل

طراحی آنتن های آرایه شکافی

نمودار S11 آنتن آرایه 8 شکافی SIW و پهنای باند 700 مگاهرتز

طراحی آنتن های آرایه شکافی

طراحی آنتن های آرایه شکافی

پترن دو بعدی آنتن ، سطح گلبرگ کناری 25- دسیبل و بهره 12.5 دسیبل

طراحی آنتن های آرایه شکافی

طراحی آنتن اسلات

آنتن آرایه صفحه ای دایروی موجبری
آنتن آرایه اسلات مسطح دایروی باقطر 1.4متر
طراحی آنتن موج نشتی اسلات موجبری
آموزش آنالیز و طراحی وشبیه سازی اسلات
آنتن راداری اسلات موجبری باند X
آنتن آرایه اسلات مسطح مستطیلی
طراحی آنتن آرایه شکافی خطی باند S
آنتن آرایه اسلات موجبری صفحه ای
آنتن آرایه شکافی موجبری
آنتن آرایه شکافی باند L در فرکانس مرکزی1.4 گیگاهرتز
طراحی آنتن آرایه اسلات موجبری ریجدار

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه

طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه چرخیده  شده در باند S

طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه

 

طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه

 

نمودارهای پراکندگی موجبری 90degree-Twist

طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه

میدان الکتریکی مود غالب موجبر90 درجه Twist یا چرخیده شده در طول موجبر

طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

امواج الکترومغناطیس چیستند؟

 


دریافت
مدت زمان: 7 دقیقه 29 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طراحی و شبیه سازی آنتن مونوپل

UWB planar monopole antenna at 800MHz-3.5GHz(Omni directional)

طراحی و شبیه سازی  آنتن مونوپل

S11 parameter

طراحی و شبیه سازی  آنتن مونوپل

فایل شبیه سازی آنتن مونوپل صفحه ای در نرم افزار CST2019

دریافت

 

Directional printed wideband-slot antenna design and simulation at 700MHz-1.5GHz

طراحی و شبیه سازی  آنتن مونوپل

 

S11 parameter

طراحی و شبیه سازی  آنتن مونوپل

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.comبرگرفته شده از rf-microwave-antenna.blog.ir
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کتاب تحلیل امواج الکترومغناطیسی

‍ کتابی بسیار مفید درزمینه تحلیل امواج الکترومغناطیسی و محاسبه میدانهای الکترومغناطیسی آن در محل و حضور منابع گسسته و بی نهایت کننده میدان ها ....

نویسنده : J. Van Bladel
مفاهیم تخصصی کتاب شامل :

معرفی توابع ضربه و نحوه توزیع
منابع مدل شده
توابع گرین دیادیک
رخ داد میدان های الکترومغناطیسی بی نهایت در لبه ها
همچنین میدان های الکترومغناطیسی بی نهایت یا گسسته در گوشه ها
آنالیزهای دیادیکی

 

دریافت

 

بازگشت به فهرست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کتاب "تحلیل ماتریس برای آمار" ویرایش سوم

کتاب تحلیل ماتریس برای آمار

کتاب "تحلیل ماتریس برای آمار" ویرایش سوم
انتشارات جان وایلی
سال 2017
زبان انگلیسی
فرمت PDF

دریافت

 

بازگشت به فهرست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کتاب آنتن های مایکرواستریپی

کتاب آنتن های مایکرواستریپی

 

 #کتابی مفید #مربوط به آنتنهای مایکرواستریپی
# نام کتاب:Microstripe Antenn Design Handbook
#نویسندگان:Ramesh Garg-Inder Bahl


فهرست کتاب شامل:
-تابشگرهای مایکرواستریپی
-مدلهای تحلیلی برای آنتنهای مایکرواستریپی
-آنالیز تمام موج آنتنهای مایکرواستریپی
-آنتنهای حلقوی و دایروی
-تکنیک و پولاریزاسیون های دایروی آنتنهای مایکرواستریپی
-طراحی و آنالیز آنتنهای آرایه ای ماکرواستریپی
-و...

دریافت

 

بازگشت به فهرست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰